"Verkosto, johon itsekin haluaisin kuulua"

OLE-Online-tilitoimistoverkostoa suunnitellessa Vesa Laurilalla oli mielessään selkeä ohjenuora: verkostosta piti tulla sellainen, johon hän itsekin haluaisi kuulua. Ja sellainen siitä myös tuli. Itsenäisten yritysten yhteistyöverkosto, jossa päätösvalta asioista säilyy kumppanien omissa käsissä.

Sähköiseen liiketoimintamalliin

Ajatus sähköiseen liiketoimintamalliin perustuvasta, kirjanpidon rutiineja automatisoivasta tilitoimistomallista oli Vesa Laurilan mielessä jo 2000-luvun alkupuolella. Omassa toimistossaan hän siirtyi uuteen aikaan 2005, kun NetBaron®-järjestelmä otettiin käyttöön. Samaan aikaan hän kävi ohjelmistotoimittajan kanssa keskusteluja tilitoimistokäyttöön sopivien sovellusten jatkokehittämisestä ja toimintamallin levittämisestä alalle laajemmin. Ajatuksissa oli jopa oman yhteisyrityksen perustaminen muutoksen vauhdittamiseksi.

”Huomasin, että kaikki takoivat päätään seinään saman ongelman kanssa. Sähköinen taloushallinto oli kaikille uutta ja etenkin ansaintamallien opettelu oli haasteellista”, Vesa kertoo.

 Vaikka yrityshanke haudattiin, jäi ajatus tilitoimistojen toimintatavan muutoksesta pyörimään Vesan päähän. Jotain piti keksiä toimistojen sisäisten toimintamallien tehostamiseksi ja turhan työn vähentämiseksi.

”Tärkein oivallus oli ratkaisu hinnoittelumallista. Toimistojen pelkona oli, että laskutettavan työn osuus vähenee sähköisten järjestelmien poistaessa työvaiheita. Näkemättä jäi, että rutiineista vapautuva aika voitiin käyttää palvelun parantamiseen ja uusien asiakkaiden palvelemiseen.”

Irti menneisyydestä päätösvallasta tinkimättä

Vuoteen 2010 mennessä Vesa Laurila oli ehtinyt kypsytellä valmiiksi ajatuksensa sähköistä taloushallintoa hyödyntävien itsenäisten tilitoimistojen yhteistyöverkostosta. Syntyi OLE Online-tilitoimistot.

”Yrittäjät haluavat olla itsenäisiä ja päättää omaa liiketoimintaa koskevista asioista. Niin minäkin halusin. Sen vuoksi verkoston piti olla sellainen, johon itsekin haluaisin liittyä. Tiukasti jäseniään sitova, yhdestä paikasta johdettu malli ei tullut kyseeseen. Ensimmäinen, Oulussa toimiva tilitoimisto liittyi verkostoon syksyllä 2010”, Laurila kertoo.

Yhdessä ohjelmistotoimittajan kanssa Vesa lähti tien päälle kiertämään valtakuntaa ja esittelemään sähköiseen taloushallintoon sopivia sovelluksia sekä OLE Online-verkostoa. Kullakin paikkakunnalla tilitoimistoyrittäjät kutsuttiin aamukahville. Lisäksi Vesa teki tilitoimistovierailuja.

”Vastaanotto oli hämmentynyt. Aina kuitenkin muutama sai ahaa-elämyksen ja totesi, ettei halua jäädä menneisyyden vangiksi. Uusilla työkaluilla ja verkoston tuella he lähtivät kehittämään toimintaansa. Osa eli vielä maailmassa, jossa sähköinen taloushallinto tarkoitti samaa kuin sähköpostitse toimitetut raportit.”

Kehityksessä askeleen edellä

Nyt sähköinen taloushallinto on arkipäivää ja lähes kaikki tilitoimistot tarjoavat palvelua. Ole Online-tilitoimistot ovat kuitenkin askeleita edellä.

”Alalle on viime vuosina tullut paljon toimijoita, jotka nyt ovat ratkaisuissaan samalla tasolla kuin me aloittaessamme. Sovellukset ovat kehittyneet matkan varrella, mutta oleellista on se, miten tilitoimisto asennoituu sähköiseen taloushallintoon. Verkostokumppaneillemme kyse ei ole lisäpalvelusta, vaan jokapäiväisestä toimintamallista”, Vesa Laurila huomauttaa.

Verkostokumppanuuden edut tuovat turvaa

Etenkin pienille tilitoimistoille verkostokumppanuus tarjoaa monia turvaa tuovia etuja. Yksi tärkeimmistä on varmuus verkoston tuesta yllättävissä tilanteissa.

”Tilitoimiston auktorisointikin edellyttää, että toimistolla on varahenkilöjärjestelmä. Pienessä muutaman hengen tilitoimistossa sellaisen järjestäminen on käytännössä mahdotonta. Se on riski paitsi toimistoille, myös heidän asiakkailleen. OLE Online-tilitoimistot voivat olla varmoja kyvystään palvella asiakkaitaan, vaikka tarvetta lisäresurssiin yllättäen ilmenisi.”